XIII kadencja – Skład Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu oraz Uchwały Zarządu Okręgu

Skład Zarządu Okręgu – XIII kadencji

W skład Zarządu Okręgu XIII kadencji wchodziło 6 osób z wyboru oraz komendanci Mazowieckiej Chorągwi Harcerek, Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek i Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.

Przewodniczący:
phm. Grzegorz Karczmarczyk HR

Skarbnik:
phm. Jan Badowski HR

Członkowie:
phm. Marta Bagieńska HR
hm. Barbara Brzewska HR
phm. Alicja Rygier HR
phm. Filip Leonarski HR

Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:
hm. Alicja Dziewanowska HR

Namiestniczka Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek:
hm. Emila Madras HR

Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:
hm. Andrzej Jaworski HR

Skład Zarządu Okręgu – XIII kadencji

Przewodnicząca:
phm. Dorota Wojdyga HR

Sekretarz:
phm. Katarzyna Barszczewska HR

Członek:
vacat

Uchwały Zarządu Okręgu – XIII kadencji

1/01/XIII/12 4 kwietnia 2012 w sprawie odwołania członka Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR
2/01/XIII/12 4 kwietnia 2012 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR
3/01/XIII/12 4 kwietnia 2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR
4/P/XIII/12 6 kwietnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Praga Południe
5/P/XIII/12 25 kwietnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Ursynów
6/P/XIII/12 10 maja 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Piaseczno
7/P/XIII/12 10 maja 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Ziemia Radomska
8/P/XIII/12 4 czerwca 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Płock
9/P/XIII/12 26 czerwca 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Piaseczno
10/P/XIII/12 30 czerwca 2012 przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 rok
11/P/XIII/12 3 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Kępie
12/P/XIII/12 8 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Obwodowi Ziemia Radomska
13/P/XIII/12 19 września 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rekrutacji do Projektu „Pod Innym Kątem”
14/P/XIII/12 17 stycznia 2013 w sprawie rozliczania i podziału składek członkowskich w 2013 roku
15/P/XIII/13 15 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Obwodowi Piaseczno
16/P/XIII/13 15 maja 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Obwodowi Płock
17/P/XIII/13 15 maja 2013 w sprawie udzielenia pochwał – HAL 2012
18/P/XIII/13 15 maja 2013 w sprawie udzielenia pochwał – HAZ 2013
19/P/XIII/13 15 maja 2013 w sprawie wprowadzenia standardów organizacyjnych
20/P/XIII/13 17 czerwca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Praga Południe
21/P/XIII/13 27 czerwca 2013 przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012 rok
22/XIII/13 11 września 2013 w sprawie powołania Koła Przyjaciół Harcerstwa
przy Ostrołęckim Związku Drużyn Harcerek „Naturae”
23/XIII/13 23 października 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Obwodu Praga Południe
24/XIII/13 23 października 2013 w sprawie przyjęcia instrukcji i regulaminów dot. akcji zarobkowych
25/XIII/13 23 października 2013 w sprawie odwołania Członka Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR
26/XIII/14 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Okręgu
oraz zwołania Okręgowej Konferencji Wyborczej