Konkurs plastyczny – Bezpieczny HAL 2020

W ramach HAL 2020 przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie organizowany jest konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna Harcerska Akcja Letnia 2020".

 

Konkurs adresowany jest do zuchenek, zuchów, harcerek i harcerzy Okręgu Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego.

 

Tematem konkursu plastycznego jest problematyka bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznej pracy w miejscu zamieszkania, w tym  pomocy w gospodarstwach rolnych.

Zasady konkursu:

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie wakacyjnym, do 31 sierpnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2020 roku.
 • Nie ogranicza się liczby uczestników konkursu.
 • Uczestnicy konkursu są podzieleni na trzy grupy wiekowe:
  • klasa 0 – 4
  • klasa 5 – 8
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  • Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice – rysunki, wyklejanki, komiksy, prace malarskie – w  formacie A3.
 • Temat prac to bezpieczeństwo na obozie, kolonii, półkolonii (bezpieczny wypoczynek i bezpieczna praca w miejscu zamieszkania, w tym pomocy w gospodarstwach rolnych)
 • Prace są wykonane samodzielnie przez uczestników.
 • Uczestnicy wysyłają zdjęcia swoich prac oraz wypełniony załącznik 1 oraz załącznik 2 na specjalnie dedykowany konkursom adres mailowy OIP Warszawa: konkursyOIP@warszawa.pip.gov.pl
 • Komisja konkursowa dokonuje oceny prac, wyłania 3 zwycięzców w każdej kategorii wiekowej (odpowiednio miejsce I, II, III) oraz zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień bądź nagrody specjalnej.

 

Nagrody

 • Zwycięzcy konkursu za zdobycie I, II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe. Wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody pocieszenia.
 • Fundatorem nagród jest Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie.
 • Wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników. W zależności od sytuacji epidemiologicznej wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie OIP Warszawa przy ul. Płockiej 11/13 bądź za pomocą przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 

Dodatkowe informacje:

 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, nazwa drużyny bądź gromady) oraz wizerunku na stronie https://warszawa.pip.gov.pl/ w notatce informującej o laureatach konkursu według załączonych określonych wzorów oświadczeń.