1% – Dodawania kodów

Po co kod jednostki?

Dzięki kodowi osoby przekazujące 1% deklarują, że dana wpłata ma być przekazana na działalność konkretnej jednostki. W drukach PIT jest na to specjalna rubryka „Cel szczegółowy 1%”. W przypadku kiedy 1% został przekazany bez podania kodu jednostki, wpłata ta jest przekazywana do wykorzystania przez Naczelnictwo ZHR.

Kod 1% jednostki tworzymy na podstawie schematu:

  • Kod Okręgu,
  • Numer drużyny/środowiska,
  • Nazwa drużyny/środowiska.

Przykładowo: MAZ-223-JURAND, MAZ-189-BUKOWINA