ZiHER działa!

Informujemy, że ZiHER Okręgu Mazowieckiego został już uruchomiony. 

Nowy termin rozliczenia finansów śródrocznych:

16 stycznia 2018 r.