XVI Kadencja – Skład Zarządu Okręgu

Skład Zarządu Okręgu – XVI kadencji


phm. Żaneta Wróbel HR – Przewodnicząca Zarządu Okręgu

W zarządzie zajmuje się:

 • koordynacją pracy Zarządu Okręgu,
 • reprezentacją Okręgu przed władzami i instytucjami zewnętrznymi,
 • nadzorem pracy Biura Okręgu,
 • reprezentacją w Radzie Naczelnej, kontaktami z Naczelnictwem itp.
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Okręgu,
 • kontaktem z Obwodami i Szczepami,
 • kontaktem z Zespołem Prawnym,
 • bieżącymi zadaniami.

przewodniczacy.mazowsze@zhr.pl


phm. Przemysław Lichnowski HR – Skarbnik Zarządu Okręgu

W zarządzie zajmuje się:

 • nadzorem stanu finansowego Okręgu,
 • nadzorem pracy księgowości i kasy,
 • nadzorem nad sprawdzaniem dokumentacji śródrocznej i obozowej,
 • składkami oraz ubezpieczeniem Okręgu,
 • rozdzielaniem dotacji,
 • kontaktem z Komisją Rewizyjną Związku,
 • książkami finansowymi oraz kontami śródrocznymi,
 • bieżącymi zadaniami i innymi sprawami finansowymi.

skarbnik.mazowsze@zhr.pl


phm. Zuzanna Wojnarowska HR – Członek Zarządu Okręgu
Koordynator HAL

W zarządzie zajmuje się:

 • przygotowaniem i nadzorem realizacji terminarza HAL
 • koordynacją prac nad zgłaszaniem i zatwierdzaniem obozów,
 • opieką nad obozami,
 • koordynacją wizytacji obozowych,
 • koordynacją szkoleń obozowych (kurs kwatermistrzowski, kierowników itd.),
 • kontaktami z Kuratorium Oświaty.

hal.haz.maz@zhr.pl


phm. Maciej Kamiński HR – Członek Zarządu Okręgu
Koordynator HAZ

W zarządzie zajmuje się:

 • przygotowaniem i nadzorem realizacji terminarza HAZ
 • koordynacją prac nad zgłaszaniem i zatwierdzaniem zimowisk,
 • opieką nad zimowiskami,
 • koordynacją wizytacji zimowisk,
 • koordynacją szkoleń zimowiskowych (kurs kwatermistrzowski, kierowników itd.),
 • kontaktami z Kuratorium Oświaty.

hal.haz.maz@zhr.pl


pwd. Lilia Skrzypczyńska HR – Członek Zarządu Okręgu

W zarządzie zajmuje się:

 • nadzorem pozyskiwania i rozliczania dotacji.

hm. Bogumiła Rakusa-Suszczewska HR – Komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek

hm. Emilia Madras HR – Komendantka Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek

hm. Przemysław Zyra HR – Komendant Północno – Wschodniej Chorągwi Harcerzy

phm. Wiktor Maracewicz HR – Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy


 

 

Regulamin Okręgu