Współpraca ze szkołami zarządzanymi przez m.st. Warszawa

W zakładce „Śródrocze/Współpraca ze szkołami na terenie m.st. Warszawy” znajdziecie rozporządzenie określające zasady współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, a także załącznik z wzorem porozumienia współpracy.