Uchwała Zarządu Okręgu nr 21/XV/17 dot. przekazywania i rozwiązywania jednostek

Zarząd Okręgu, uchwałą nr 21/XV/17, z dn. 23 maja 2017 r., wprowadził protokół przekazania jednostki (gromady, drużyny, hufca, szczepu), która posiada własną dokumentację finansową. Uchwałę oraz załącznik (wzór protokołu) znajdziecie poniżej.