Środki na warszawskie pikniki

Druhny i druhowie,

Zachęcamy Was do zgłaszania się po środki na organizację pikników i imprez plenerowych. Szczegóły poniżej!
co: pikniki rodzinne bądź inne wydarzenia o charakterze zabawowo-integracyjnym adresowane do niewielkiej społeczności, np. osiedla, osób „korzystających” z danego parku itp.
główny cel: integrowanie społeczności lokalnych
kiedy: czerwiec
gdzie: Warszawa
odbiorcy: warszawiacy; powinni być też nie-harcerze
mamy środki na: materiały programowe, wyżywienie i usługi (np. poligraficzne)
nabór zgłoszeń: ciągły, jak najszybciej:)
w zgłoszeniu należy przesłać: 1. opis (np. stoisk/rodzajów aktywności na pikniku); 2. liczba i charakterystyka uczestników (wiek, środowisko, ilu harcerzy, a ilu „cywili”) oraz organizatorów; 3. miejsce (w tym jaka dzielnica); 4. termin; 5. kosztorys
Zgłoszenia wysyłajcie i ze wszelkimi pytaniami piszcie na wnioski.mazowsze@zhr.pl. Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale bardzo to uprawdopodabnia 🙂
Dotacje pochodzą ze środków urzędu m.st. Warszawy.