Środki na kursy z zakresu zarządzania

Dysponujemy środkami na organizację kursów (opłacenie trenerów, materiałów szkoleniowych, wyżywienia) adresowanych do osób pełniących funkcje zarządcze lub przygotowujące się do ich podjęcia (władze okręgu/ obwodów/ hufców). Przykładowe tematy: komunikacja interpersonalna; rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych; organizacja czasu; organizacja współpracy i motywowanie zespołu, budowanie wizerunku. Najlepiej, by kursy odbywały się w weekend. Powinny mieć formę warsztatową, by praktycznie wykorzystać trenowane umiejętności i kompetencje.
Maile z następującymi informacjami:
1. planowany termin i miejsce
2. opis uczestników (liczba, kim są)
3. tematyka warsztatów
4. kosztorys
proszę przesyłać do 7 kwietnia 2017 na adres wnioski.mazowsze@zhr.pl
Przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje przyznania środków. W razie pytań zajrzyjcie tutaj: http://mazowsze.zhr.pl/jak-zdobyc-dotacje/ lub piszcie na wnioski.mazowsze@zhr.pl