Składki instruktorskie

Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego składki instruktorskie w 2018 roku wynoszą 120,00 zł za rok dla instruktorów uczących się oraz 150,00 zł za rok dla instruktorów pracujących. Składki powinny być opłacone do dnia 22 lutego 2018 roku. Brak zaległości w płaceniu składek jest warunkiem zaliczenia służby instruktorskiej i wpisu na listę instruktorek/instruktorów na 2018 rok.

Składki instruktorskie wpłacamy na rachunek bankowy.

Zanim zapłacisz za składki przelewem upewnij się, że nie masz zaległości, kontaktując się z Martą Babiarz: finanse.mazowsze@zhr.pl

Rachunki bankowe do przelewu składek

Składki Instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:

  • 15 2130 0004 2001 0291 1139 0028
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:

  • 85 2130 0004 2001 0291 1139 0029
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorek Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek:

  • 58 2130 0004 2001 0291 1139 0030
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).

Składki Instruktorów Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy

  • 53 2130 0004 2001 0291 1139 0023
  • W tytule przelewu należy wpisać: Składki instruktorskie za rok (należy podać rok, za który dokonujecie wpłaty składek).