Składki instruktorskie

Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego składki instruktorskie w 2018 roku wynoszą 120,00 zł za rok dla instruktorów uczących się oraz 150,00 zł za rok dla instruktorów pracujących. Składki powinny być opłacone do dnia 22 lutego 2018 roku. Brak zaległości w płaceniu składek jest warunkiem zaliczenia służby instruktorskiej i wpisu na listę instruktorek/instruktorów na 2018 rok.

Składki instruktorskie wpłacamy na rachunek bankowy.
Zanim zapłacisz za składki przelewem upewnij się, że nie masz zaległości.

Dane do przelewu:
Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa


 • Składki Instruktorek Mazowieckiej Chorągwi Harcerek:
  15 2130 0004 2001 0291 1139 0028

 • Składki Instruktorek Północno-Wschodniego Namiestnictwa Harcerek:
  58 2130 0004 2001 0291 1139 0030

 • Składki Instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy:
  85 2130 0004 2001 0291 1139 0029

 • Składki Instruktorów Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy
  53 2130 0004 2001 0291 1139 0023

Więcej:

Na co idą składki

Składki członkowskie