Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR oraz Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego składki członkowskie w 2019 roku wynoszą:

 1. 10 zł w I kwartale od zucha, harcerki i harcerza, wędrowniczki i wędrownika oraz harcerki i harcerza starszego, które w całości przekazywane są do Naczelnictwa;
 2. 18 zł w pozostałych kwartałach od zucha, harcerki i harcerza, wędrowniczki i wędrownika oraz harcerki i harcerza starszego, z czego:
  • a) 10 zł przekazywane jest do Naczelnictwa,
  • b) 4 zł jest przeznaczane na pokrycie kosztów administracyjnych Okręgu Mazowieckiego ZHR oraz składki ubezpieczenia NNW,
  • c) 0,5 zł jest przeznaczane na potrzeby właściwego obwodu (jeśli jednostka nie podlega pod żaden obwód, kwota jest przekazywana do Okręgu),
  • d) 0,5 zł jest przeznaczane na potrzeby właściwego hufca (z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 uchwały Zarządu Okręgu)
  • e) 3 zł jest przeznaczane na potrzeby własne drużyny.

Składki zbieramy w drużynie, następnie wpłacamy za kwartał z góry do Okręgu lub  odpowiedniego Obwodu. Przy czym warunkiem udziału jednostki w HAL 2019 jest opłacenie składek odpowiednio do III kwartału 2019 włącznie, do momentu zatwierdzania wyjazdu.

Jednostki z Obwodów: Praga Południe, Ursynów, Piaseczno i Płock wpłacają składki do swoich Obwodów.

Składki członkowskie mogą zostać przelane na rachunek bankowy.
Zanim zapłacisz za składki przelewem upewnij się, że nie masz zaległości.

Dane do przelewu:
Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa.
Volkswagen Bank direct: 27 2130 0004 2001 0291 1139 0006

za kogo?składka za 1 osobę w I kwartale 2019za ile osób?składki za
1 miesiąc w I kwartale 2019
składki za
1 kwartał w I kwartale 2019
gromada zuchowa10 zł12120 zł360 zł
próbna gromada zuchowa10 zł990 zł270 zł
drużyna harcerska10 zł16160 zł480 zł
próbna drużyna harcerska10 zł13130 zł390 zł
drużyna wędrownicza10 zł880 zł240 zł
próbna drużyna wędrownicza10 zł660 zł180 zł
zastęp samodzielny10 złxx * 10 złx * 30 zł
za kogo?składka za 1 osobę w II-IV kwartale 2019 r. za ile osób?składki za
1 miesiąc w II-IV kwartale 2019 r.
składki za
1 kwartał w II-IV kwartale 2019 r.
gromada zuchowa18 zł12216 zł648 zł
próbna gromada zuchowa18 zł9162 zł486 zł
drużyna harcerska18 zł16288 zł864 zł
próbna drużyna harcerska18 zł13234 zł702 zł
drużyna wędrownicza18 zł8144 zł432 zł
próbna drużyna wędrownicza18 zł6108 zł324 zł
zastęp samodzielny18 złxx * 18 złx * 54 zł

Uwagi:

Jeśli w drużynie masz za mało osób, warto przemyśleć zmianę statusu drużyny na drużynę próbną lub samodzielny zastęp. Pamiętaj, żeby dopilnować, aby zmiana została zatwierdzona rozkazem hufcowego. Pamiętaj także, żeby poinformować Okręg lub odpowiedni Obwód.

W uzasadnionych przypadkach jest możliwość ubiegania się o zwolnienie z części lub całości składki do końca roku 2019, przez poszczególne osoby. W tym celu należy wypełnić wniosek [ Do pobrania tutaj ]. Zebrane wnioski drużynowi przekazują do Okręgu lub odpowiedniego Obwodu w terminie do 28.01.2019.