XV Kadencja – Skład Komisji Rewizyjnej

 

phm. Ewa Druzgalska HR
phm. Katarzyna Dobrucka HR
pwd. Krzysztof Korobczuk HR

Korespondencję prosimy przekazywać na adres mailowy: rewizyjna.mazowsze@zhr.pl, kom.rew_maz@zhr.pl lub listownie: Okręg Mazowiecki ZHR, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa z dopiskiem Komisja Rewizyjna Okręgu Mazowieckiego ZHR.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu