Rozliczenie dokumentacji śródrocznej jednostki za rok 2017

Na koniec każdego roku kalendarzowego składamy dokumentację finansowo-gospodarczą do rozliczenia w Okręgu lub Obwodzie.

Terminy składania dokumentacji śródrocznej za rok 2017 w Okręgu Mazowieckim ZHR zamieścimy w późniejszym terminie.


Jednostki rozliczające się w Obwodach Praga Południe i Ursynów rozliczają dokumentację w swoich Obwodach (terminy uzgadniacie indywidualnie).

Ostateczny termin rozliczania książek finansowych to 9.01.2018. Jednostki jadące na zimowisko rozliczają dokumentację przed zatwierdzaniem wyjazdu.

Termin rozliczenia książek finansowych w Obwodach (Ursynów, Praga Południe, Płock i Piaseczno) mija 9.01.2018 roku. Do tego terminu Obwody przekazują zebrane dokumentacje do biura Okręgu.


Dokumentacja powinna zawierać:

 • Zobowiązanie Materialne osoby odpowiedzialnej za rozliczenie „ZiHeR” (drużynowy/hufcowy/szczepowy/etc)
 • Wydruk książki finansowej  z programu ,,ZiHeR’’ (wszystkie pozycje)
 • Spięte w skoroszycie, opisane i podpisane przez komendanta i kwatermistrza wszystkie dokumenty księgowe (faktury, rachunki, KP)
 • Wydrukowane i podpisane sprawozdanie książki finansowej z programu ,,ZiHeR’’
 • Wydrukowane i podpisane sprawozdanie z wydatkowania 1% z programu ,,ZiHeR’’
 • Wydruk książki bankowej  z programu ,,ZiHeR’’ (jeśli prowadzona jest książka bankowa)
 • Dokumenty książki bankowej (jeśli jednostka posiada książkę bankową)
 • Wydrukowane i podpisane sprawozdanie finansowe książki bankowej z programu ,,ZiHeR’’ (jeśli prowadzona jest książka bankowa)
 • Wydruk książki inwentarzowej (całość posiadanego inwentarza)
 • Spis z natury (inwentarzowy) według stanu na 31 grudnia 2017 roku
 • Spis z natury (sprzętu małowartościowego) według stanu na 31 grudnia 2017 roku

Jednostki które nie dokonały w 2017 roku wpisów w książkach, powinny złożyć wydrukowane puste ww. dokumenty.

Jednostki, które nie posiadają sprzętu powinny złożyć zerowy (pusty) spis z natury i czystą książkę inwentarzową.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: mazowsze@zhr.pl z tematem maila: RF 2017