Rozliczanie finansów śródrocznych za rok 2017

Drodzy,

Zbliża się koniec roku, a z nim zamknięcie finansów śródrocznych – wiąże się to z obowiązkiem złożenia sprawozdania z gospodarki finansowej i inwentarzowej każdej jednostki. Tak, tak… to już ten czas. Jeśli nie uzupełnialiście ZiHERa na bieżąco, to teraz jest ostatni moment, żeby się za to zabrać – uporządkować dokumenty księgowe, opisać i zebrać podpisy, a przede wszystkim wpisać wszystko w ZiHERa i sprawdzić czy zgadza się Wam saldo.

Dlaczego warto zająć się tym już teraz, skoro wydaję się, że do końca roku zostało jeszcze tyle czasu?

 1. a) bo zgodnie z uchwałą 23/XV/2017 Zarządu Okręgu spis inwentarza z natury należy przeprowadzić do 30 listopada (wtedy na 31 grudnia zostanie do skontrolowania tylko stan gotówki i drobnych materiałów, takich jak np. wydawnictwa),
 2. b) bo mamy jeszcze 2017 rok i w miarę łatwo można naprawić błędne faktury, sprawdzić czy wszyscy rozliczyli się z zaliczek, rozliczyć się ze składek – w styczniu następnegorokumoże to być o wiele trudniejsze lub nawet niemożliwe,
 3. c) bo będą Święta i przerwa świąteczna, a wtedy raczej nie będziecie mieli weny na zajmowanie się takimi sprawami. Będą przygotowania do HAZ, które potrafią pochłonąć bez reszty. A jak będą i przygotowania do HAZ i Święta, to… sami wiecie…

A teraz najważniejsze informacje:

 1. Termin złożenia arkuszy spisowych w Okręgu został wyznaczony na4.12.2017.
 2. Ostateczny termin rozliczania książek finansowych to9.01.2018- tuż przed Harcerską Akcją Zimową 2018, a jednostki, które będą wyjeżdżać na zimowiska muszą złożyć dokumentację do 9.01.2018.

Jednostki Obwodów Praga-Południe i Ursynów rozliczają się w swoich Obwodach (terminy uzgadniane indywidualnie). Reszta jednostek rozlicza się w Okręgu.


Dokumentacja powinna zawierać:

  • Zobowiązanie Materialne (ZM) osoby odpowiedzialnej za rozliczenie „ZiHeR” (drużynowy/hufcowy/szczepowy/etc)
 • Wydruk książki finansowej  z programu ,,ZiHeR’’ (wszystkie pozycje)
 • Spięte w skoroszycie, opisane i podpisane przez komendanta i kwatermistrza wszystkie dokumenty księgowe (faktury, rachunki, KP)
 • Wydrukowane i podpisane sprawozdanie książki finansowej z programu ,,ZiHeR’’
 • Wydrukowane i podpisane sprawozdanie z wydatkowania 1% z programu ,,ZiHeR’’
 • Wydruk książki bankowej  z programu ,,ZiHeR’’ (jeśli prowadzona jest książka bankowa)
 • Dokumenty książki bankowej (jeśli jednostka posiada książkę bankową)
 • Wydrukowane i podpisane sprawozdanie finansowe książki bankowej z programu ,,ZiHeR’’ (jeśli prowadzona jest książka bankowa)
 • Wydruk książki inwentarzowej (całość posiadanego inwentarza)
 • Arkusz spisu z natury (inwentarzowy) ten, który powinien być doniesiony do 4.12.2017.
 • Arkusz spisu z natury (sprzętu małowartościowego) według stanu na 31 grudnia 2017.

Jednostki które nie dokonały w 2017 roku żadnych wpisów w książkach, powinny złożyć wydrukowane i podpisane puste ww. dokumenty.

Jednostki, które nie posiadają sprzętu, powinny w ZM wypełnić część „Oświadczenie dotyczące sprzętu i książki inwentarzowej”.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: mazowsze@zhr.pl z tematem maila: RF 2017.