Regulaminy Związkowe

Poniżej znajdziecie regulaminy obowiązujące w ZHR.

 1. Statut ZHR

Regulaminy:

 1. Regulamin Okręgu
 2. Regulamin Obwodu
 3. Regulamin Szczepu
 4. Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu
 5. Regulamin Wyborczy (2013)
 6. Regulamin Komisji Rewizyjnej Związku
 7. Regulamin Kół Przyjaciół Harcerstwa i Członków Współdziałających
 8. Regulamin Kręgów Harcerstwa Starszego
 9. Regulamin Służby Instruktorskiej
 10. Regulamin Kręgu Instruktorskiego
 11. Regulamin bezpieczeństwa harcerek i harcerzy oraz majątku związku

Instrukcje:

 1. Instrukcja organizacji obozów i biwaków
 2. Instrukcja zbierania składek