Rachunki bankowe OM

L.p. Nr Rachunku opis rachunku Bank
1 65 2130 0004 2001 0291 1139 0001 Rachunek główny Volkswagen Bank direct
2 54 2130 0004 2001 0291 1139 0005 Ubezpieczenie NNW Volkswagen Bank direct
3 27 2130 0004 2001 0291 1139 0006 Składki członkowskie Volkswagen Bank direct
4 15 2130 0004 2001 0291 1139 0028 Składki Instruktorskie MCHH-ek Volkswagen Bank direct
5 85 2130 0004 2001 0291 1139 0029 Składki Instruktorskie MCHH-y Volkswagen Bank direct
6 58 2130 0004 2001 0291 1139 0030 Składki Instruktorskie Namiestnictwo Volkswagen Bank direct

Dodatkowo Okręg Mazowiecki ZHR posiada rachunki bankowe, które przydzielane są dla poszczególnych akcji: obozy i kolonie w ramach HAL; zimowiska w ramach HAZ; akcje okazjonalne – takie jak Akcja Paczka, Rajd Meksyk; dla poszczególnych zadań realizowanych przez Okręg Mazowiecki ZHR.