Pytania, uwagi, pochwały i zażalenia – wystąp!

Druhny i Druhowie,

Chcielibyśmy zebrać uwagi dotyczące procedury rozliczania obozów i prowadzenia książek finansowych (także śródrocznych). Mamy nadzieję, że uda nam się ustosunkować do nich szybciej niż do pytań obozowych. Chętnych, którzy jeszcze zadali swoich pytań zapraszamy do wypełnienia ankiety (będziemy wdzięczni za pytania, uwagi, propozycje usprawnień, ale także żale i wskazania, które z obowiązujących wymagań sprawiają najwięcej problemów):
https://goo.gl/forms/u9dJtGIj5t0jAN1u2

Czuwaj,
W imieniu Zarządu Okręgu,
Konus