Kurs finansów śródrocznych drużyny, hufca, szczepu – 12 maja 2018 r.

Kurs odbędzie się 12 maja 2018 r. w Warszawie.

Zapraszamy drużynowych, przybocznych i inne osoby planujące zajmować się prowadzeniem dokumentacji finansowej jednostki. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia.

Liczba miejsc ograniczona. W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
Ze względu na miejsce kursu, osoby uczestniczące w kursie muszą mieć w jego trakcie laptopa
z WiFi do wyłącznej dyspozycji. Tablet niestety nie jest wystarczający.