Kurs finansów śródrocznych – 9 grudnia 2017

9 grudnia 2017 r. odbędzie się kolejna edycja kursu kwatermistrzowskiego finansów śródrocznych w drużynie, szczepie, hufcu.

Zapraszamy drużynowych, przybocznych i inne osoby planujące zajmować się prowadzeniem dokumentacji finansowej jednostki. Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia.

Liczba miejsc ograniczona. W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
Ze względu na miejsce kursu, osoby uczestniczące w kursie muszą mieć w jego trakcie laptopa
z WiFi do wyłącznej dyspozycji. Tablet niestety nie jest wystarczający.