HAZ 2019 – Rachunki bankowe HAZ 2019

1. Kto powinien założyć konto bankowe na HAZ 2019?

Informujemy, że Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR nie zmienił zasad dotyczących prowadzenia i zakładania kont Bankowych na akcję HAZ 2019:

A) Zimowiska – których ilość uczestników będzie większa niż 15 lub suma składek programowych będzie przekraczać kwotę 30.000 zł mają obowiązek założenia konta.

B) Natomiast zimowiska do 15 osób  zbierają składkę programową na konto wydzielone w Okręgu. W sprawie udostępnienia takiego subkonta należy się zgłosić bezpośrednio do phm. Przemysława Lichnowskiego – skarbnik.mazowsze@zhr.pl

2. Jak założyć konto bankowe HAZ 2019?

Ze strony internetowej Okręgu komendant pobiera wniosek o założenie konta bankowego, wypełnia go i przesyła na adres finanse.mazowsze@zhr.pl. Wniosek znajduje się w zakładce: „Pliki HAL i HAZ”.

Po uzyskaniu potwierdzenia od Zarządu Okręgu, Biuro wprowadzi dane do systemu bankowości elektronicznej R-Online Biznes. Każdy nowy użytkownik otrzyma smsem login i hasło do systemu. Po zalogowaniu dostępna jest historia operacji oraz możliwość generowania wyciągów; do zatwierdzania przelewów z konta potrzebna jest identyfikacja w oddziale Raiffeisen Polbank (dowolnym).

3. Jak uzyskać kartę do konta HAZ 2019?

Informujemy, że karty będą przyznawane podobnie jak w trakcie HAL 2018: jedna karta na jeden wyjazd, domyślnie zarejestrowana na kwatermistrza. Na wniosek kadry Zarząd Okręgu może zgodzić się na inne rozwiązanie (więcej kart lub przypisanie karty innej osobie), wprowadzone ograniczenie jest jednak celowe: ma usprawnić przydzielenie kart wszystkim wyjazdom oraz uniknąć niepotrzebnych opłat za nieużywane karty.

Jak przebiega proces uzyskiwania karty?

Biuro Okręgu przesyła do kwatermistrza wniosek o zamówienie karty.

Kwatermistrz wypełnia wniosek elektronicznie i odsyła go do Biura Okręgu.

Biuro Okręgu sprawdza wszystkie wnioski i zanosi je do oddziału banku.

W określonym terminie kwatermistrz podpisuje wydrukowany wniosek w oddziale banku.

Zarząd Okręgu podpisuje wszystkie wnioski w oddziale banku.

Bank wysyła karty pocztą do każdego kwatermistrza.

O konkretnych terminach i innych szczegółach dotyczących podpisywania wniosków Biuro Okręgu będzie informować mailowo.

4. O czym należy pamiętać po otwarciu konta i w trakcie jego prowadzenia?

·  Zidentyfikuj się w dowolnym oddziale Raiffeisen Polbank – bez tego nie można zatwierdzać przelewów!

·  Wyciągi generowane są codziennie. Regularnie księguj je w książce bankowej.

·  Kontroluj zarówno saldo na koncie, jak i blokady na karcie – płatności kartą i wypłaty z bankomatu księgują się często dopiero po kilku dniach.

·  Pamiętaj o prowizjach i opłatach (patrz punkt 5).

·  Przy wypłacie gotówki z bankomatu zawsze zabieraj potwierdzenie.

·  Płatności przelewem dokonuj dopiero po otrzymaniu dokumentu księgowego (faktury lub faktury pro forma).

5. Ile wynoszą opłaty i prowizje za prowadzenie konta?

·  Opłata za każdą kartę wynosi 5 zł miesięcznie i jest pobierana pod koniec miesiąca.

·  Opłata za jednorazową wypłatę gotówki z bankomatów obcych (poza siecią Raiffeisen Polbank oraz Euronet) są znaczne: 1,5%, minimum 5 zł.