HAL – ZM komendanta i kwatermistrza

Zobowiązania majątkowe (ZM) komendanta i kwatermistrza – Zobowiązania przyjmuje osoba zatwierdzająca w Obwodzie lub w Okręgu. Druki można znaleźć na naszej stronie w zakładce plikownia.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam oryginały ZM, a na obóz zabieracie kopie]

Zobowiązanie jest dokumentem poświadczającym przyjęcie przez komendanta i kwatermistrza odpowiedzialności majątkowej za powierzone im przez Okręg (prawnego organizatora) wpłaty rodziców i inne środki przekazane na rzecz obozu oraz obowiązku prawidłowego rozliczenia wydatków.