HAL – zeszyt zaliczek

Założony zeszyt zaliczek – Ci, którzy lubią formę wydruku mogą skorzystać ze wzoru, który znajduje się na stronie okręgu w zakładce plikownia.

Ze względu na częste pytania o zasadność prowadzenia zeszytu zaliczek informujemy, że w skali okręgu rokrocznie zdarzają się przypadki, nierozliczanych zaliczek, nawet przez instruktorów ZHR. W przypadku wątpliwości co do kwoty wypłaconej zaliczki, zeszyt zaliczek jest jedynym potwierdzeniem kto, kiedy i w jakiej kwocie otrzymał pieniądze i na jaki cel.