HAL – zeszyt zaliczek

Założony zeszyt zaliczek – Ci, którzy lubią formę wydruku mogą skorzystać ze wzoru, który znajduje się na stronie okręgu w zakładce plikownia.

Ze względu na częste pytania o zasadność prowadzenia zeszytu zaliczek informujemy, że w skali okręgu rokrocznie zdarzają się przypadki, nierozliczanych zaliczek, nawet przez instruktorów ZHR. Wpis w zeszycie jest podstawą dochodzenie ewentualnych należności