HAL – zatwierdzenie merytoryczne

Należy uzyskać zatwierdzenie merytoryczne od wszystkich chorągwi, z których jednostki uczestniczą w wyjeździe, przy czym decyzja chorągwi odpowiedniej dla komendant-a/-ki wydawana jest na końcu. Zgoda merytoryczna powinna być potwierdzona w Elektronicznym Systemie Zatwierdzania (ESZ) – oboz.mazowsze.zhr.pl.