HAL – zatwierdzenie merytoryczne

Zatwierdzenie obozu pod względem merytorycznym odbywa się najpierw w chorągwi żeńskiej gdy komendantem jest instruktor / najpierw w chorągwi męskiej, gdy komendantką jest instruktorka (gdy na obóz jadą jednostki z jednej chorągwi oczywiście wystarczy zatwierdzenie w tej chorągwi).

Zgoda merytoryczna powinna być potwierdzona w sposób ustalony przez komendy chorągwi.