HAL – zaświadczenie men

Zaświadczenie o umieszczeniu obozu/kolonii w „Bazie wypoczynku” MEN (nadany numer wpisu w kuratorium) – obóz może zostać zatwierdzony jedynie pod warunkiem przedstawienia ww. zaświadczenia. Przypominamy, że zgłoszenie do KO wiąże się z obowiązkiem uzyskania kolejnych dokumentów (np. aktualnej opinii straży pożarnej), które nie są uwzględnione w niniejszym wykazie. Więcej szczegółów w instrukcji „jak wypełnić zgłoszenie do KO” – do pobrania na naszej stronie w zakałdce HAL 2017

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92d), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Termin wypełnienia zgłoszenia do KO został podany w terminarzu na daną HAL/HAZ, przestrzeganie tego terminu jest szczególnie ważne ponieważ taki wniosek biuro okręgu musi jeszcze sprawdzić i zanieść w wersji papierowej do KO (co wymaga czasu i pracy) . Więcej informacji w komentarzu do terminarza – do znalezienia na naszej stronie internetowej.