HAL – zaświadczenie o wpisie do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej

zaświadczenie o umieszczeniu zimowiska w „Bazie wypoczynku” MEN19 (nadany numer wpisu w kuratorium) – zimowisko może zostać zatwierdzony jedynie pod warunkiem przedstawienia ww. zaświadczenia.

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92d), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Wg terminarza HAL 18 wyjazd musi być zgłoszony do 27 maja. Więcej informacji w komentarzu do terminarza – do znalezienia na naszej stronie internetowej.


Przypisy:

19. Minister Edukacji Narodowej za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzi Bazę wypoczynku (na podstawie art. 92h ustawy o systemie oświaty). Baza wypoczynku to zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wyjazdów. Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa.