HAL – zaświadczenia lek żywność

Zaświadczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (ew. książeczki pracownicze) kadry wychowawczej o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje ryzyko zakażenia przez kontakt.

Orzeczenie takie może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (ale nie każdy z nich jest do tego przekonany). W niektórych przypadkach lekarz może np. skierować na dodatkowe badanie RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia gruźlicy lub odmówić podpisania dokumentu. Przygotowaliśmy wzór orzeczenia, który powinien minimalizować ten problem (do pobrania na stronie).

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Obowiązek ten wynika, podobnie jak w punkcie 4, z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (art. 6, ust. 1, pkt 5). Różnica między 4 i 6 polega na tym, że inna jest droga potencjalnego przeniesienia choroby zakaźnej, w przypadku pkt 6 nie jest więc potrzebne wykonywanie laboratoryjnego „badania na nosicielstwo”. Potwierdza to GIS w odpowiedzi na zapytanie MEN8. Dla osób, którym nie udało się zdobyć zaświadczenia u lekarza pierwszego kontaktu, przewidujemy możliwość przebadania się u lekarza zatrudnionego w Okręgu (termin podamy wkrótce).


Przypisy:

8. Odpowiedź ta jest do znalezienia na stronie MEN w zakładce „pytania o wypoczynek” (https://men.gov.pl/wypoczynek/pytania-i-odpowiedzi-w-sprawie-organizacji-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy.html). W porozumieniu z naczelnictwem pracujemy nad rozwiązaniem, które ułatwiłoby zdobywanie takich zaświadczeń.