HAL – zaświadczenia lek żywność

Potwierdzenie uprawnień komendanta obozu (zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników oraz o trzyletnim stażu wychowawczym lub zaświadczenie o stopniu instruktorskim co najmniej podharcmistrza).
Komendanci w stopniu co najmniej podharcmistrzyni/podharcmistrza nie muszą mieć ukończonego kursu kierownika, ani trzyletniego stażu, zamiast tego mogą przedstawić wystawione przez Okręg zaświadczenie o stopniu instruktorskim. Stosowne zaświadczenie można uzyskać pisząc prośbę na mazowsze@zhr.pl

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92p), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”.