HAL – wyniki badania wody pitnej oraz z kąpieliska

Wyniki badania wody pitnej oraz z kąpieliska (jeśli uczestnicy nie będą korzystać z wodociągów lub wody konfekcjonowanej) w uzasadnionych przypadkach wystarczające będzie podanie terminu, w którym planowanie jest przeprowadzenie stosownego badania.

Wydana przez Głównego Inspektora Sanitarnego instrukcja sanitarna dla obozów stacjonarnych pod namiotami (par. 7) wskazuje jak obóz może być zaopatrywany w wodę i jakie warunki powinna ona spełniać. Art 34d ustawy prawo wodne nakłada obowiązek badania wody w kąpielisku – zalecamy dowiedzieć się jak miejscowy Sanepid podchodzi, do tego wymagania, bo zazwyczaj jest ono traktowane mniej rygorystycznie.