HAL – uprawnienia wychowawcy

Potwierdzenie uprawnień wychowawców (zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawców wypoczynku lub zaświadczenie o stopniu instruktorskim). Czynni instruktorzy harcerscy nie muszą mieć ukończonego kursu wychowawców, ani ukończonej szkoły średniej. Zamiast tego mogą przedstawić wystawione przez Okręg zaświadczenie o stopniu instruktorskim. Zaświadczenia z poprzedniego roku mogą zostać zakwestionowane.

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92p), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”.