HAL – uprawnienia wychowawcy

Potwierdzenie uprawnień wychowawców13 – w formie zaświadczenia o posiadaniu stopnia instruktorskiego (co najmniej pwd). Nie-instruktorzy muszą przedstawić dwa potwierdzenia: ukończenia kursu wychowawców wypoczynku14 oraz ukończenia szkoły średniej15. Zaświadczenia z poprzedniego roku mogą zostać zakwestionowane.

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92p), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”.


Przypisy:

13. Wychowawcami na zimowisku są wszyscy instruktorzy, oraz inne osoby posiadające opisane w art. 92p uprawnienia. Liczba wychowawców nie może być mniejsza niż wymagana dla danej liczby uczestników, czyli co najmniej 1/20 w grupach uczestnikó powyżej 10 roku życia (zazwyczaj harcerze i wędrownicy) i co najmniej 1/15 jeżeli w grupie uczestników są osoby do 10 roku życia (zuchy).

14. Kurs wychowawców jest organizowany, za zgodą Kuratorium Oświaty przez różne podmioty. Od pewnego czasu Okręg nie organizuje własnego kursu, ze względu na bogatą ofertę szkoleń komercyjnych. Trwają również prace mające na celu umożliwienie zgłaszania do KO kursów instruktorskich jako kursów wychowawców, tak aby instruktorom, którzy będą kończyli służbę w ZHR, pozostawały ważne uprawnienia – na razie jest to początkowy etap projektu.

15. Wychowawcy bez stopnia instruktorskiego powinni mieć np. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – jest to jasno sformułowane w art. 92p ustawy o systemie oświaty, która reguluje kwestie wypoczynku.