HAL – uprawnienia rat wodnych

Kserokopie uprawnień dwóch ratowników wodnych (jeśli uczestnicy będą się kąpać poza publicznymi kąpieliskami strzeżonymi). Jeżeli w pobliżu obozu jest możliwość korzystania z publicznego kąpieliska strzeżonego, nie trzeba zatrudniać dodatkowych ratowników, ale należy ustalić zasady korzystania z tego obiektu, a w razie potrzeby podpisać umowę z miejscową jednostką ratowniczą, tak aby uczestnicy mieli zapewnioną możliwość korzystania z kąpieli. Należy też pamiętać o odpowiednim wyposażeniu, jeżeli organizujemy własne miejsce wykorzystywane do kąpieli.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam kserokopie tych uprawnień]

Wymaganie to wynika z rozporządzenia MSW w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, warto również mieć świadomość, że obowiązują nas też dwa kolejne rozporządzenia MSW. W sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych oraz w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania (CZaPy HAL), na naszej stronie internetowej.