HAL – uprawnienia opieki medycznej

kserokopię uprawnień opieki medycznej – potwierdzenie prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza i pielęgniarki oraz dyplom ukończenia szkoły/studiów w przypadku ratowników medycznych. Wymóg ten nie dotyczy zimowisk samodzielnych jednej lub dwóch drużyn oraz zimowisk liczących mniej niż 50 uczestników, a także takich, które znajdują się w bezpośredniej bliskości szpitala (dojazd samochodem w czasie krótszym niż 15 min). – w takiej sytuacji należy tylko wykazać się znajomością najbliższych jednostek opieki zdrowotnej (plan dojazdu do szpitala i kontakt do PPOZ).

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ];

Ustawa o systemie oświaty (art. 92c) daje organizatorowi możliwość wyboru formy zapewnienia opieki medycznej w trakcie „wypoczynku”. Instrukcja organizacji obozów i biwaków ZHR (par. 9) nakłada na nas obowiązek zapewnienia stałej opieki medycznej (uprawniona osoba na miejscu obozu), przy czym dopuszcza sytuacje, w których można zapewnić opiekę w inny sposób. Dokładnie opisuje to uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR nr 11/XV/17. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania (CZaPy HAL), na naszej stronie internetowej.