HAL – umowy zlecenia

Umowy zlecenia wraz z oświadczeniami (jeśli były zawierane) (koniecznie nowy wzór z 2017– ponieważ zmieniły się w tym roku przepisy), w przypadku studentów i uczniów ksero obu stron legitymacji lub inne poświadczenie statusu studenta, oraz potwierdzenie opłacenia podatku, – w przypadku odpłatnego zatrudnienia na obozie np. ratownika, kucharza itp., konieczne jest spisanie umowy zlecenia. Niezbędnym załącznikiem do umowy jest oświadczenie pracownika do celów podatkowych. Ze względu na bardzo poważne konsekwencje prawne związane z niedopełnieniem obowiązków prawnych, które powstają przy podpisywaniu umowy, każda umowa zlecenie może być podpisana wyłącznie przez Zarząd. W celu wyznaczenia wysokości podatku należy zgłosić się do księgowości Okręgu. W trakcie zatwierdzania podatek powinien być opłacony.

Obowiązek ten wynika z wielu różnych aktów prawnych (kodeks cywilny, prawo pracy, ustawy o podatku dochodowym, o rachunkowości, o płacy minimalnej itp)., a niedopełnienie go grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego prosimy o przyłożenie szczególnej uwagi do zawieranych umów. Więcej informacji można uzyskać w biurze Okręgu.