HAL – umowy zlecenia

umowy zlecenia17 wraz z oświadczeniami18, w przypadku studentów i uczniów ksero obu stron legitymacji lub inne poświadczenie statusu studenta, oraz potwierdzenie opłacenia podatku. W przypadku odpłatnego zatrudnienia na zimowisku np. ratownika, kucharza itp., konieczne jest spisanie umowy zlecenia. Do sporządzenia umowy niezbędne jest oświadczenie pracownika do celów podatkowych. Ze względu na bardzo poważne konsekwencje prawne związane z niedopełnieniem obowiązków prawnych, które powstają przy podpisywaniu umowy, każda umowa zlecenie może być podpisana wyłącznie przez Zarząd. W celu wyznaczenia wysokości podatku należy zgłosić się do księgowości Okręgu. W trakcie zatwierdzania podatek powinien być opłacony.

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ, albo oryginał do wglądu w trakcie zatwierdzania];

Obowiązek ten wynika z wielu różnych aktów prawnych (kodeks cywilny, prawo pracy, ustawy o podatku dochodowym, o rachunkowości, o płacy minimalnej itp)., a niedopełnienie go grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego prosimy o przyłożenie szczególnej uwagi do zawieranych umów. Więcej informacji można uzyskać w biurze Okręgu.


Przypisy:

17. Umowa zlecenie jest formą umowy zatrudnienia, która jest adekwatna do prac wykonywanych na zimowisku.

18. Oświadczenie do umowy jest podstawą do wyliczenia podatku, który powinien zostać odprowadzony od danego zlecenia (zależy on między innymi od wieku, statusu studenta, innych form zatrudnienia pracownika itp). Przepisy podatkowe są bardzo restrykcyjne, dlatego należy dołożyć szczególnej staranności, aby uzyskać kompletnie i rzetelnie wystawione oświadczenie. Zalecamy wziąć pod uwagę czas potrzebny na przekazywanie/przesyłanie dokumentów i wypełnianie oświadczeń zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby na zatwierdzaniu był gotowy komplet dokumentów.