HAL – umowa na wywóz nieczystości

Umowę na wywóz nieczystości – w przypadku obozów stacjonarnych pod namiotami (lub inne potwierdzenie dot. sposobu wywozu śmieci – np. deklaracja).
Wymaganie to jest podyktowane wieloletnim doświadczeniem. Wywóz nieczystości jest to temat chyba najczęściej pomijany/zapominany przez niedoświadczonych komendantów, zarówno na etapie przygotowań, jak i rozliczenia.