HAL – rozliczona dokumentacja finansowa i inwentarzowa

Rozliczoną dokumentację finansową i inwentarzową (za rok 2018) wszystkich jednostek jadących na zimowisko. W przypadku rozliczania się jednostki w szczepie – rozliczona książka finansowa i inwentarzowa szczepu.