HAL – rozliczona dokumentacja finansowa i inwentarzowa

Rozliczona dokumentacja finansowa i inwentarzowa (za ubiegły rok) wszystkich jednostek jadących na obóz. W przypadku rozliczania się jednostki w szczepie – rozliczona książka finansowa i inwentarzowa szczepu.