HAL – opłacone składki instruktorskie przez kadrę instruktorską

opłacone składki instruktorskie przez kadrę instruktorską (za 2018 rok) – Składki instruktorskie można wpłacać tylko na konto – jego numer jest podany na stronie głównej Okręgu.