HAL – opłacone składki członkowskie

Opłacone składki członkowskie przez każdą drużynę jadącą na obóz.

Na HAL do IV kwartału br. włącznie; na HAZ do I kwartału br. włącznie.