HAL – listę odpłatności

Listę odpłatności podpisaną przez komendanta obozu wg obowiązującego wzoru. Lista odpłatności powinna zawierać, oprócz składek programowych na cele statutowe (wpłat rodziców), wszystkie inne indywidualne formy dofinansowania.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam egzemplarz listy odpłatności]