HAL – listę odpłatności

Listę odpłatności wg obowiązującego wzoru. Lista odpłatności powinna zawierać, oprócz składek programowych (wpłat rodziców), wszystkie inne indywidualne formy dofinansowania.

Lista odpłatności jest zbiorczym dokumentem potwierdzającym sumę wpłat. Jest też niezbędna, aby ocenić, czy ktoś nie zalega z płatnością. Służy zatem zarówno komendzie zimowiska jak i Zarządowi Okręgu.