HAL – lista uczestników

Zbiorczą listę uczestników obozu podpisaną przez komendanta obozu zgodną z obowiązującym wzorem  – powinni znajdować się tam również uczestnicy dorośli, jeśli tacy są.

Jakkolwiek wymóg posiadania takiej listy nie jest explicite sformułowany w przepisach państwowych, wydaje się on naturalny i oczywisty. Na liście uczestników jest też kolumna, która określa, który wychowawca odpowiada za którą grupę uczestników – ma to na celu uniknięcie nieprzyjemnych konfrontacji związanych z różną interpretacją zapisów rozporządzenia MEN.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam egzemplarz listy]