HAL – Lista dokumentów do pozostawienia w Okregu

Lista dokumentów, które należy zostawić w Okręgu/Obwodzie zatwierdzając obóz:

  1. Oryginały zobowiązań ZM i DD;
  2. Podpisany egzemplarz listy uczestników;
  3. Podpisany egzemplarz listy kadry;
  4. Podpisany egzemplarz listy odpłatności;
  5. Oświadczenie komendanta.

Podpowiedź doświadczonych komendantów:
Wgranie do systemu wszystkich wymaganych dokumentów daje możliwość oddania oryginalnych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń, dyplomów) kadrze obozu.