HAL – Lista dokumentów do pozostawienia w Okregu

Lista dokumentów, które należy zostawić w Okręgu/Obwodzie zatwierdzając obóz:

  1. Wypełniony i wydrukowany arkusz zatwierdzenia HAL;
  2. Oryginały zobowiązań ZM i DD;
  3. Kopie uprawnień kadry wychowawczej;
  4. Kopie uprawnień specjalistycznych (np. ratownik);
  5. Podpisany egzemplarz listy uczestników;
  6. Podpisany egzemplarz listy kadry;
  7. Podpisany egzemplarz listy odpłatności.

Podpowiedź doświadczonych komendantów:
Przy okazji zatwierdzania, korzystając z tego, że wszystkie „papiery” są w jednym miejscu, zróbcie sobie ksero dokumentów, których kopie powinny zostać po obozie w dokumentacji merytorycznej. Dzięki temu zaraz po obozie będziecie mogli oddać kadrze oryginały ich dyplomów, zaświadczeń i orzeczeń (przecież mogą im być potrzebne)!