HAL – KRK komendanta i wychowawców

Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kierownika i wszystkich wychowawców, takie zaświadczenie można uzyskać od ręki w punktach informacyjnych KRK po osobistym złożeniu wniosku, wydane zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy. W celu zwolnienia z opłaty (30 zł) należy przedstawić wystawione przez Okręg zaświadczenie o wolontarystycznym pełnieniu funkcji. Jest również możliwość uzyskania zaświadczenia z KRK za pośrednictwem poczty oraz przez pełnomocnika (za dodatkową opłatą). Więcej informacji (np. co konkretnie wpisać we wniosku) można znaleźć na stronie Okręgu, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wymaganie to jest sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92p), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Zwolnienie z opłaty za wydanie zaświadczenia następuje na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (art 24).