HAL – karty kwalifikacyjne

Kompletnie (!) wypełnione karty kwalifikacyjne wszystkich uczestników obozu
Karta uczestnika niepełnoletniego powinna być podpisana przez rodziców na sześciu polach (lub siedmiu, gdy istnieją „inne ważne informacje”). Uczestnicy pełnoletni wypełniają samodzielnie kartę dorosłego uczestnika obozu. Oba wzory znajdują się na stronie Okręgu w zakładce plikownia.

Jest to wymaganie sformułowane bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty (art. 92k), która reguluje kwestie organizacji „wypoczynku”. Karta jest też dokumentem potwierdzającym, że harcerz został nam przez rodziców powierzony w opiekę – będziemy jej potrzebowali w przypadku np. wizyty u lekarza i we wszystkich sytuacjach kryzysowych związanych z pojedynczym uczestnikiem. Jej wzór jest ustalony w rozporządzeniu MEN. Więcej informacji można znaleźć w komentarzu (dostępny w plikowni). Prosimy o uporządkowanie kart przed przystąpieniem do zatwierdzania (najlepiej wg kolejności na liście uczestników – zalecany porządek alfabetyczny), to znacznie przyspieszy procedurę.