HAL – inne uprawnienia

kserokopie innych odpowiednich uprawnień (tylko w przypadku obozów specjalistycznych np. żeglarskich itp.)

[skan lub zdjęcie umieszczone w ESZ, albo oryginał do wglądu w trakcie zatwierdzania];