HAL – inne uprawnienia

Kserokopie innych odpowiednich uprawnień (tylko w przypadku obozów specjalistycznych np. żeglarskich itp.)

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam kserokopie tych uprawnień]