HAL – ekf

Elektroniczną książkę finansowa ze zgodnym saldem – bieżące księgowanie jest naszym prawnym obowiązkiem, ponadto zaniechanie w tej materii jest najczęstszą przyczyną problemów z rozliczeniem. Kwota na koncie bankowym, w wypisanych zaliczkach i w gotówce powinna w sumie dawać saldo (sumę salda z książki kasowej i bankowej). Książka powinna mieć też wypełnioną zakładkę „stopka i preliminarz”. Preliminarz będzie sprawdzany podczas zatwierdzania, aby upewnić się, że został on przemyślany.