HAL – DD komendanta i wychowawców

Deklaracje w sprawie ochrony życia i zdrowia uczestników (DD) komendanta i wszystkich wychowawców – Deklaracje przyjmuje osoba zatwierdzająca w Obwodzie lub w Okręgu. Druki można znaleźć na stronie Okręgu w zakładce plikownia.

[podczas zatwierdzania zostawiacie nam oryginały DD, a na obóz zabieracie kopie]

Deklaracja jest dokumentem poświadczającym przyjęcie powierzonych przez Okręg (prawnego organizatora) obowiązków związanych z pełnieniem funkcji wychowawczej podczas obozu.