HAL – 70 składek programowych

Zebrane co najmniej 70% składek programowych należy mieć w momencie zatwierdzania wpłacone na konto bankowe.