HAL – 70 składek programowych

Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia zimowiska, wpłacone na konto bankowe, w momencie zatwierdzania należy mieć zebrane co najmniej 70% składek programowych.