HAL 2017 – Obowiązek posiadania 2 ratowników wodnych

Obowiązek dwóch ratowników wodnych oraz inne informacje dotyczące wyjazdów nad zbiornikami wodnymi

W myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych (treść Rozporządzenia http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001010801.pdf), na miejscach przeznaczonych do kąpieli potrzeba 2 ratowników wodnych. Oznacza to obowiązek posiadania 2 ratowników wodnych na wyjazdach zorganizowanych nad zbiornikami wodnymi.

Ponadto kolejne Rozporządzenie MSW (http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001026101.pdf) określa niezbędne wyposażenie w sprzęt ratunkowy oraz medyczny wraz ze środkami medycznymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSW miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w:

  • ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
  • koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;
  • żerdzie ratunkowe – w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;
  • linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
  • akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;
  • rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
  • lornetkę – jedna sztuka;
  • zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
  • maszt wraz z kompletem flag;
  • sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych znajduje się tutaj (3 strona rozporządzenia) http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001026101.pdf

Oprócz tego zostały również określone zasady oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także wzory znaków i flag. Informacje znajdziesz w tym Rozporządzeniu MSW (http://www.mopr.com.pl/files/rozp-oznakowanie.pdf

Teksty rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001010801.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001026101.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag  http://www.mopr.com.pl/files/rozp-oznakowanie.pdf