Godziny pracy Okręgu od 17 września

Informujemy, że w dn. 17-25 września kasa Okręgu będzie nieczynna.

Od 17 września Biuro pracuje w godzinach podanych w zakładce Kontakt.