Dotacja na zorganizowanie warsztatów artystycznych

Druhny i Druhowie (z Warszawy),
Dysponujemy dotacją na zorganizowanie warsztatów artystycznych na wybrany przez Was temat. Ważne, by był on interesujący dla odbiorców warsztatów i by warsztaty nauczyły ich nowej techniki artystycznej (np. metaloplastyka, batik, malowanie na szkle itp). Dodatkową wartością warsztatu będzie, jeśli zostanie on zwieńczony publicznym pokazem lub wystawą (np. w szkole, domu kultury).
Warsztat powinien być adresowany do około 10 osób, najlepiej w wieku 6 – 19 lat, zarówno harcerzy, jak i osób spoza naszej organizacji (czyli np. jeśli jesteś zastępowym i chcesz poprowadzić warsztaty dla swojego zastępu, to harcerze mogą przyprowadzić kolegów spoza harcerstwa).
Dysponujemy środkami na materiały programowe, usługi (np. poligraficzne, zatrudnienie osoby prowadzącej warsztat – tylko na fakturę) i poczęstunek. Możliwe, że potrzebny będzie niewielki wkład własny.
Proszę o przesyłanie na adres wnioski.mazowsze@zhr.pl zgłoszeń, w których będzie:
– opis, na czym warsztaty mają polegać: jakiej techniki artystycznej się nauczycie, jaka będzie tematyka prac;
– kosztorys;
– miejsce, data i czas trwania warsztatów;
– kim są odbiorcy (wiek, płeć, jednostka, ilu harcerzy, a ile osób spoza harcerstwa);
– kim jest organizator (imię i nazwisko, funkcja, jednostka);
– czy zorganizujecie pokaz lub wystawę (jeśli tak, to gdzie i czy jest to już ustalone z właścicielem tego miejsca).
Środki, jakimi dysponujemy, są ograniczone, dlatego zastrzegamy sobie możliwość dofinansowania tylko niektórych pomysłów. Liczy się kolejność przesyłania zgłoszeń.
Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.