Dla Rodziców – Ubezpieczenie

Polisa NNW – Okręgu Mazowieckiego ZHR Polisa OC – ZHR
Ubezpieczyciel: AIG Europe Limited Ubezpieczyciel: PZU
Numer polisy: 0202001818 Numer polisy: 1011989767
Daty krańcowe: 1.04.2016 r. – 31.03.2017 r. Daty krańcowe: 1.03.2016 r. – 28.02.2017 r.

Okręg Mazowiecki ZHR ubezpiecza wszystkich członków od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Zgłaszanie wypadku:

Wypadek należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zdarzenia, na wstępnym formularzu zgłoszenia wypadku, przesyłając go na adres: mazowsze@zhr.pl.
Formularz powinien zostać wypełniony dokładnie z podaniem wszystkich ważnych informacji.

Co dzieje się dalej?

Przesłane wstępne zgłoszenie przesyłane jest do ubezpieczyciela w celu rejestracji zdarzenia ubezpieczeniowego oraz potwierdzenia przez Okręg Mazowiecki ZHR, że dana osoba uległa wypadkowi w czasie zbiórki/biwaku/zimowiska/obozu.

Ubezpieczyciel przesyła do nas potwierdzenie, a Okręg przesyła do rodziców/opiekunów formularz Towarzystwa ubezpieczeniowego.

Po wypełnieniu i załączeniu odpowiednich dokumentów (kopia pełnej dokumentacji lekarskiej, zaświadczenie o ukończeniu leczenia, oryginał rachunku lub faktury za zakup przedmiotów ortopedycznych, kopię dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego) formularz wraz z załącznikami należy wysłać do ubezpieczyciela.