Dla Rodziców – Ubezpieczenie

Polisa NNW – Okręgu Mazowieckiego ZHR Polisa OC – ZHR
Ubezpieczyciel: Colonnade Insurance Ubezpieczyciel: PZU
Numer polisy: 4020200279 Numer polisy: 1011989767
Daty krańcowe: 1.04.2018 r. – 31.03.2019 r. Daty krańcowe: 1.03.2018 r. – 28.02.2019 r.

Okręg Mazowiecki ZHR ubezpiecza wszystkich członków od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Zgłaszanie wypadku:

Wypadek należy zgłosić w ciągu 3 dni od daty zdarzenia, na wstępnym formularzu zgłoszenia wypadku, przesyłając go na adres: mazowsze@zhr.pl.
Formularz powinien zostać wypełniony dokładnie z podaniem wszystkich ważnych informacji.

Co dzieje się dalej?

Rodzice lub opiekunowie prawni powinni skontaktować się mailowo z biurem Okręgu Mazowieckiego ZHR w celu otrzymania druku zgłoszenia wypadku do ubezpieczyciela oraz dalszych instrukcji.

Rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają formularz zgłoszenia wypadku załączają odpowiednie dokumenty (kopia pełnej dokumentacji lekarskiej, zaświadczenie o ukończeniu leczenia, oryginał rachunku lub faktury za zakup przedmiotów ortopedycznych, kopię dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego). Formularz wraz z załącznikami należy wysłać do ubezpieczyciela.