Dla Rodziców – Faktury

Okręg Mazowiecki ZHR może wystawić państwu fakturę za kolonię zuchową, zimowisko i obóz harcerski. Aby tego dokonać należy zwrócić się do biura Okręgu (finanse.mazowsze@zhr.pl) z prośbą o wystawienie faktury podając dane wymagane do jego wystawienia:

  • imię i nazwisko, adres osoby na którą ma być wystawiony rachunek lub nazwa, adres i NIP firmy,
  • za kogo została dokonana wpłata,
  • w jakim miejscu odbył się wyjazd.

W przypadku wpłat na konto należy załączyć potwierdzenia przelewów. W przypadku wpłaty gotówkowej należy dostarczyć do biura Okręgu kwit KP potwierdzający wpłatę.

Okręgu Mazowiecki ZHR nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Jest podmiotowo zwolniony na podstawie art. 113 Ustawy o VAT.