Akcja Parking 2017

Jak co roku, Okręg Mazowiecki ZHR organizuje Akcję Parking. Akcja będzie organizowana tylko w dniu 1 listopada 2017 r.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń środowisk za pośrednictwem formularza, który znajdziecie poniżej.
Na zgłoszenia czekamy do 24 października 2017, do godziny 18:00

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26 października.


Osobą odpowiedzialną za Akcję Parking w zgłaszanym środowisku może być tylko instruktor. Wszystkie jednostki, które będą brały udział w Akcji Parking muszą mieć opłacone składki do końca roku, a także rozliczoną dokumentację finansową śródroczną za rok 2016.


W Akcji Parking mogą brać udział harcerki i harcerze, którzy ukończyli 15 lat.
  
Gdyby formularz nie chciał się otworzyć, to poniżej zamieszczam link: