Praca biura i kasy w okresie przedświątecznym

Praca biura i kasy w okresie przedświątecznym:

Poniedziałek 30.03 – biuro nieczynne, kasa czynna normalnie
Wtorek 31.03 – biuro i kasa czynne normalnie
Środa 01.04 – biuro czynne normalnie
Czwartek 02.04 – biuro i kasa w godzinach 9:00-15:00
Piątek 03.04 – nieczynne

Przedłużenie terminu zgłoszeń dla obozów powstających z podziału dużych zgrupowań obozów podczas HAL 2015

Zarząd Okręgu Mazowieckiego, na wniosek Komendantów Chorągwi wprowadził limit liczebności obozów (do 130 osób). W związku z powyższym, aby obozom przekraczającym
130 os. umożliwić znalezienie komendantów i stworzenie mniejszych obozów, przesuwamy termin zgłoszeń do Okręgu.

Informacja dotyczy tylko zgrupowań obozów, które:

  • dokonały zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
  • i przekraczają limit liczebności ustanowiony przez komendantów chorągwi (120 uczestników);
  • oraz chcą zmienić formę organizacji tak aby zmieścić się w limicie np. przez podział na dwa lub więcej obozów;
Mają one przedłużony termin ostatecznego zgłoszenia w nowej formie organizacyjnej do dnia
3 kwietnia.
Przypominamy, że zgłoszenia dokonujemy za pomocą FORMULARZA

Poszukujemy pracownika

Poszukujemy pracownika – szefa promocji programu grantowego Inicjatywy Młodzieżowe

Co jest dla nas najważniejsze?
Komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej (praca w dużej części wykonywana będzie zdalnie), kultura osobista, kreatywność, dobra umiejętność obsługi stron internetowych (wordpress) i facebooka.

Jaki jest zakres obowiązków?
– Prowadzenie na bieżąco profilu Inicjatyw Młodzieżowych na facebooku,
– Redagowanie informacji o Inicjatywach na strony www obu naszych organizacji,
– Przygotowywanie bieżących informacji o przyznanych dotacjach i realizowanych inicjatywach i przesyłanie ich do Biura Edukacji oraz do innych zainteresowanych podmiotów i organizacji,
– Informowanie o inicjatywach (promocja projektu, zasad i terminów) za pośrednictwem internetu wszystkich potencjalnych odbiorców bezpośrednich i pośrednich (szkoły, nauczycieli, jednostki samorządu, organizacje pozarządowe, samorządy uczniowskie, domy kultury itp.). Zgromadzenie bazy kontaktów,
– Przygotowanie w formie komiksu lub podobnej ikonografii informacji o podstawowych zasadach konkursu (we współpracy z grafikiem),
– Przygotowanie filmiku reklamowo-informacyjnego o Inicjatywach,
– Informowanie potencjalnych uczestników o organizowanych w ramach projektu szkoleniach.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie od kwietnia do grudnia 2015 roku.

Zgłoszenia – zawierające CV i list motywacyjny wysyłajcie na inicjatywym@sh.org.pl najpóźniej do 19 marca 2015. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

Kurs finansów śródrocznych drużyn, hufców i szczepów

28 marca 2015 r. odbędzie się kolejna edycja kursu kwatermistrzowskiego finansów śródrocznych w drużynie, szczepie, hufcu. Zapraszamy drużynowych, przybocznych i inne osoby planujące zajmować się prowadzeniem dokumentacji finansowej jednostki. Chętnych prosimy
o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia do 21 marca.

Liczba miejsc ograniczona. W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
Ze względu na miejsce kursu, osoby uczestniczące w kursie muszą mieć w jego trakcie laptopa
z WiFi do wyłącznej dyspozycji. Tablet niestety nie jest wystarczający.

koniec zgłoszeń

Kurs odbędzie się w Okręgu Mazowieckim ZHR, ul. Ursynowska 36/38 w Warszawie.

Kurs Kwatermistrzowski HAZ/HAL – 28-29.03.2015 r.

W dniach 28-29 marca 2015 r. odbędzie się kurs kwatermistrzowski HAZ/HAL. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się przez formularz zamieszczony poniżej. W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które podczas HAL 2015 będą pełnić funkcję kwatermistrzyni/kwatermistrza. Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 marca.

Kurs odbędzie się w Okręgu Mazowieckim ZHR, ul. Ursynowska 36/38 w Warszawie.

koniec zgłoszeń

Kuratorium Oświaty o pełnieniu funkcji komendanta w przez instruktorów w stopniu przewodnika

Mamy już potwierdzoną informację z Kuratorium Oświaty.
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN, funkcję komendanta może pełnić czynny instruktor w stopniu przewodnika, ale tylko na wyjazdach prowadzonych przez organizacje harcerskie.
Warunki, jakie musi spełniać komendant w stopniu przewodnika:
- ukończone 21 lat
- ukończony kurs kierowników wypoczynku
- warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – niekaralność (poświadczona przez zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
- 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej, liczony od momentu zdobycia uprawnień wychowawcy (przyznania stopnia instruktorskiego).
 
Zaświadczenie o posiadaniu 3-letniego stażu opiekuńczo-wychowawczego wydaje na wniosek zainteresowanego komendanta Biuro Okręgu. Niezbędne do tego jest także przedstawienie numeru i daty rozkazu przyznającego stopień instruktorski.
Zaświadczenie o 3-letnim stażu należy załączyć do formularza zgłoszeniowego do Kuratorium Oświaty, a także wymagane jest, aby komendant miał je przy sobie podczas prowadzenia wypoczynku.

Rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
MEN o kierownikach wypoczynku

Informacja o kontach bankowych HAL 2015

Informujemy, że Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR zmienił zasady dotyczące prowadzenia i zakładania kont bankowych na akcję HAL 2015. Wszystkie obozy i kolonie mają obowiązek
otworzyć konto bankowe.

Wniosek o założenie konta oraz szczegółowe informacje dostępne tutaj

Ponadto wydane karty debetowe powinny być zwrócone do Kasy Okręgu po zakończeniu obozu.

Okręgówka nr 148 z dn. 25.02.2015 r.

Rozliczenie Harcerskiej Akcji Zimowej 2015 dobiega końca, w związku z tym przypominamy najważniejsze terminy. Warto też już teraz zapoznać się z harmonogramem Harcerskiej Akcji Letniej 2015.

1Ogłaszamy nowe godziny pracy biura:

Poniedziałek, piątek: 9:00 – 14:00
Wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 20:00
Przez następne trzy miesiące sprawami bieżącymi Okręgu zajmować się będzie Anna Sokólska.
Ponadto zmiany pracy kasy:
poniedziałek, piątek: 8 – 14; wtorek, czwartek 17:00 – 20:00

2. Przypomnienie najważniejszych bieżących terminów rozliczania HAZ 2015:

  • od 2 marca 2015 - odbiór środków pozostałych na koncie (w godzinach otwarcia kasy).
  • 29 marca 2015 – ostateczny termin poprawiania dokumentacji HAZ
  • Ostatni tydzień marca oraz pierwszy tydzień kwietnia - zwrot części kosztów administracyjnych: zwrot 2%, jeśli zimowisko zostało rozliczone w terminie; zwrot 1% jeśli zimowisko zostało rozliczone max. tydzień po terminie; brak zwrotu, jeśli zimowisko zostało rozliczone później niż tydzień po terminie. W godzinach otwarcia kasy.

W sprawie rozliczeń prosimy kontaktować się z Edytą Czaplą haz.mazowsze@gmail.com

3. Można już odbierać 1% w biurze Okręgu. Na stronie zamieszczony jest wykaz kwot jednostek oraz warunki odbioru.

4. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem HAL 2015 – pierwszy termin jest do 15 marca,    czyli wstępne zgłoszenie wyjazdów do Okręgu za pośrednictwem internetowego                  FORMULARZA ZGŁASZANIA

Ponadto jest już dostępna nowa karta uczestnika oraz karta uczestnika dorosłego! Stare karty są jeszcze uznawane, ale preferowane są nowe, wygodniejsze.

Wiele z Was zadaje nam pytania o możliwość pełnienia funkcji komendanta przez instruktorki
i instruktorów w stopniu przewodnika. W tej chwili wyjaśniamy kwestię zaliczania trzyletniego stażu opiekuńczo-wychowawczego w rozmowach z Kuratorium Oświaty. Jak tylko uda nam się ostatecznie wyjaśnić wszelkie wątpliwości, natychmiast przedstawimy Wam kompletną informację na ten temat.

Dzień Myśli Braterskiej 2015

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej życzymy wytrwałości w dążeniu do ideałów, odwagi, siły
i uśmiechu na każdy kolejny dzień. Niech iskra przyjaźni towarzyszy Wam podczas wędrówki na szlaku. Prawdziwej harcerskiej przygody, która spełnia marzenia i dostarcza wielu wspomnień.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR

Odbiór 1%

Poniżej zamieszczamy tabelę z informacją o wysokości środków 1% pozyskanych przez jednostki Okręgu Mazowieckiego ZHR. Informujemy, że środki 1% będzie można odbierać w terminie 20 lutego – 30 kwietnia 2015 roku.

Warunkiem odbioru środków jest:

• opłacenie składek członkowskich za jednostkę, za I kwartał 2015 (i wszystkie zaległe); jeśli odbiór środków 1% nastąpi po 31 marca, to należy opłacić składki za jednostkę z I i II kwartał 2015 (i wszystkie zaległe),
• rozliczona dokumentacja finansowa za 2014 rok,
• spisanie jednostki w CESEI.

Informujemy, że wypłaty powyżej 3.000 zł, będą przelewane na konta bankowe jednostek.

Wykaz kwot 1% pozyskanych przez jednostki Okręgu Mazowieckiego ZHR

W przypadku niezgodności prosimy o przesłanie potwierdzenia (kopii fragmentu PITu) na finanse.mazowsze@zhr.pl

 

 

Nowe godziny otwarcia biura

Uwaga – specjalnie dla Was od tego tygodnia wydłużamy godziny otwarcia!

Od teraz nasze biuro jest czynne również w środy w godzinach wieczornych:

Poniedziałek, piątek: 9:00 – 14:00
Wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 20:00

Przez następne trzy miesiące sprawami bieżącymi Okręgu zajmować się będzie Anna Sokólska.

Zapraszamy!

o. hm. Jerzy Świerkowski odszedł na wieczną wartę.

W poniedziałek późnym wieczorem – po godz. 22:30 – zmarł o. hm. Jerzy Świerkowski.

W harcerstwie był 17 lat. Piastował funkcję kapelana Okręgu Mazowieckiego, do końca swych dni działał dla dobra innych. Był harcerzem całym swym życiem.

Pogrzeb śp. o. Jerzego rozpocznie się Mszą św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza w piątek 23 stycznia o godz. 10.30 w Sanktuarium Andrzeja Boboli na Rakowieckiej w Warszawie. Bezpośrednio po Mszy Świętej udamy się na Powązki (cywilne).

 

Na co idą składki?

Od początku 2015 roku składka członkowska ZHR w Okręgu Mazowieckim ZHR wzrosła do 10 zł miesięcznie.

Z powodu jej zwiększenia przygotowaliśmy specjalnym materiał informacyjny, który jest do pobrania  TUTAJ w wersji kolorowej, a TU w wersji czarno-białej.

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jan Paweł II

 Świąt pełnych miłości, spędzonych w rodzinnym gronie i pełni łask na nadchodzący 2015 rok

życzy

Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR

ZHR BNprojekt: Gabriela Prokop; inspiracja: bazylika św. Stefana (Budapeszt)