Poszukiwane wsparcie kolonii w Warszawie dla Polaków na Wschodzie

Zapraszamy chętnych instruktorów do udziału w projekcie edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży polonijnych z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.

Fundacja Wolność i Demokracja poszukuje kierownika lub kierowników wypoczynku na pięć wyjazdów edukacyjnych. Wyjazdy będą trwały po 10 dni każdy (jeden turnus po drugim –
od 1 lipca do połowy sierpnia). Miejscem kolonii będzie Warszawa, przewidywana jest możliwość wynagrodzenia.

Chętne osoby prosimy o kontakt mailowy z Biurem Okręgu do dnia 30 kwietnia br. (temat maila – kolonie dla Polaków ze Wschodu).

Problem z programem ZiHeR

Uprzejmie informujemy, że ZiHeR jest w tej chwili zamknięty z powodu błędu programu. Trwa usuwanie usterek. Za utrudnienia tym spowodowane serdecznie przepraszamy
i poinformujemy Was, gdy system będzie już sprawny.

Konkurs „Wolontariat harcerski” 2015

Druhny i Druhowie! Komendantki i Komendanci kursów, szkoleń i konferencji!

MEN ogłosił kolejną edycję konkursu „Wolontariat harcerski” na rok 2015, w ramach którego ponownie możemy dofinansować różne kursy i szkolenia oraz spotkania i konferencje. W tym roku konkurs został ogłoszony już teraz, więc możemy nim objąć więcej naszych działań
i to z dużym wyprzedzeniem.

Szczegóły oraz zgłoszenie do pobrania znajdziecie tutaj.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!

Wesołych Świąt!

Spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w rodzinnym gronie. Niech wiara, nadzieja
i miłość płynąca z chwały Zmartwychwstałego zagości w Waszych sercach i prowadzi
na harcerskich drogach.

wesołych swiąt

Konsultacje preliminarzy obozowych

W przyszłym tygodniu – we wtorek (07.04) w godz. 17-20 i w czwartek (09.04) w godz. 19 – 20 można skonsultować swój preliminarz obozowy, specjaliści będą czekać :)

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić preliminarz, jak i tych którzy nie wiedzą jak się do niego zabrać. Najlepiej uprzedzić mailowo na alicjarygier@vp.pl

Warto, bo termin wypełnienia preliminarza już się zbliża – do 12 kwietnia.

Szaroharcerska Wigilia Paschalna

Zapraszamy Was do udziału w liturgii Wigilii Paschalnej – 4 kwietnia (sobota). Początek tradycyjnie o godz. 23:00 u św. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej 61 w dolnym kościele. 

Harcerska Wigilia Paschalna to wspólna liturgia Świąt Zmartwychwstania połączona z procesją rezurekcyjną, którą każdego roku przygotowują harcerze i harcerki z Okręgu Mazowieckiego oraz pielgrzymi jezuicko-harcerskiej grupy Szara, która corocznie, w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, przemierza w dniach 5-14 sierpnia trasę Warszawa – Jasna Góra.

Pamiętajcie o przyniesieniu ze sobą czegoś na śniadanko wielkanocne, które zjemy razem po zakończeniu liturgii. Zaproszeni są wszyscy: harcerki, harcerze, przyjaciele harcerstwa. Przyjdźcie wraz z rodziną i przyjaciółmi! Zapraszam też do włączania się w organizację tego wydarzenia!

Wszystkich chętnych do włączenia się w śpiew zapraszamy na godz. 21.30 (sala Emaus).

Szukamy chętnych do akcji zarobkowej na stacjach metra 7 kwietnia

Szukamy pełnoletnich chętnych do akcji o charakterze zarobkowym, organizowanej przez Stołeczną Estradę dnia 7 kwietnia w godzinach 14:00 – 18:00 na stacjach metra. Polegać ona będzie na odpłatnym rozdawaniu gadżetów metra. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej szczegółów oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy mazowsze@zhr.pl
do 2 kwietnia do godz. 11:00. W zgłoszeniu mailowym prosimy o podanie imienia, nazwiska, wieku oraz jednostki harcerskiej, do której się należy, w tytule maila podając „7 kwietnia – zgłoszenie

Praca biura i kasy w okresie przedświątecznym

Praca biura i kasy w okresie przedświątecznym:

Poniedziałek 30.03 – biuro nieczynne, kasa czynna normalnie
Wtorek 31.03 – biuro i kasa czynne normalnie
Środa 01.04 – biuro czynne normalnie
Czwartek 02.04 – biuro i kasa w godzinach 9:00-15:00
Piątek 03.04 – nieczynne

Przedłużenie terminu zgłoszeń dla obozów powstających z podziału dużych zgrupowań obozów podczas HAL 2015

Zarząd Okręgu Mazowieckiego, na wniosek Komendantów Chorągwi wprowadził limit liczebności obozów (do 130 osób). W związku z powyższym, aby obozom przekraczającym
130 os. umożliwić znalezienie komendantów i stworzenie mniejszych obozów, przesuwamy termin zgłoszeń do Okręgu.

Informacja dotyczy tylko zgrupowań obozów, które:

  • dokonały zgłoszenia w wyznaczonym terminie;
  • i przekraczają limit liczebności ustanowiony przez komendantów chorągwi (120 uczestników);
  • oraz chcą zmienić formę organizacji tak aby zmieścić się w limicie np. przez podział na dwa lub więcej obozów;
Mają one przedłużony termin ostatecznego zgłoszenia w nowej formie organizacyjnej do dnia
3 kwietnia.
Przypominamy, że zgłoszenia dokonujemy za pomocą FORMULARZA

Poszukujemy pracownika

Poszukujemy pracownika – szefa promocji programu grantowego Inicjatywy Młodzieżowe

Co jest dla nas najważniejsze?
Komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej (praca w dużej części wykonywana będzie zdalnie), kultura osobista, kreatywność, dobra umiejętność obsługi stron internetowych (wordpress) i facebooka.

Jaki jest zakres obowiązków?
– Prowadzenie na bieżąco profilu Inicjatyw Młodzieżowych na facebooku,
– Redagowanie informacji o Inicjatywach na strony www obu naszych organizacji,
– Przygotowywanie bieżących informacji o przyznanych dotacjach i realizowanych inicjatywach i przesyłanie ich do Biura Edukacji oraz do innych zainteresowanych podmiotów i organizacji,
– Informowanie o inicjatywach (promocja projektu, zasad i terminów) za pośrednictwem internetu wszystkich potencjalnych odbiorców bezpośrednich i pośrednich (szkoły, nauczycieli, jednostki samorządu, organizacje pozarządowe, samorządy uczniowskie, domy kultury itp.). Zgromadzenie bazy kontaktów,
– Przygotowanie w formie komiksu lub podobnej ikonografii informacji o podstawowych zasadach konkursu (we współpracy z grafikiem),
– Przygotowanie filmiku reklamowo-informacyjnego o Inicjatywach,
– Informowanie potencjalnych uczestników o organizowanych w ramach projektu szkoleniach.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie od kwietnia do grudnia 2015 roku.

Zgłoszenia – zawierające CV i list motywacyjny wysyłajcie na inicjatywym@sh.org.pl najpóźniej do 19 marca 2015. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

Kurs finansów śródrocznych drużyn, hufców i szczepów

28 marca 2015 r. odbędzie się kolejna edycja kursu kwatermistrzowskiego finansów śródrocznych w drużynie, szczepie, hufcu. Zapraszamy drużynowych, przybocznych i inne osoby planujące zajmować się prowadzeniem dokumentacji finansowej jednostki. Chętnych prosimy
o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia do 21 marca.

Liczba miejsc ograniczona. W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
Ze względu na miejsce kursu, osoby uczestniczące w kursie muszą mieć w jego trakcie laptopa
z WiFi do wyłącznej dyspozycji. Tablet niestety nie jest wystarczający.

koniec zgłoszeń

Kurs odbędzie się w Okręgu Mazowieckim ZHR, ul. Ursynowska 36/38 w Warszawie.

Kurs Kwatermistrzowski HAZ/HAL – 28-29.03.2015 r.

W dniach 28-29 marca 2015 r. odbędzie się kurs kwatermistrzowski HAZ/HAL. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się przez formularz zamieszczony poniżej. W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które podczas HAL 2015 będą pełnić funkcję kwatermistrzyni/kwatermistrza. Na zgłoszenia czekamy do dnia 20 marca.

Kurs odbędzie się w Okręgu Mazowieckim ZHR, ul. Ursynowska 36/38 w Warszawie.

koniec zgłoszeń

Kuratorium Oświaty o pełnieniu funkcji komendanta w przez instruktorów w stopniu przewodnika

Mamy już potwierdzoną informację z Kuratorium Oświaty.
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEN, funkcję komendanta może pełnić czynny instruktor w stopniu przewodnika, ale tylko na wyjazdach prowadzonych przez organizacje harcerskie.
Warunki, jakie musi spełniać komendant w stopniu przewodnika:
- ukończone 21 lat
- ukończony kurs kierowników wypoczynku
- warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – niekaralność (poświadczona przez zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
- 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej, liczony od momentu zdobycia uprawnień wychowawcy (przyznania stopnia instruktorskiego).
 
Zaświadczenie o posiadaniu 3-letniego stażu opiekuńczo-wychowawczego wydaje na wniosek zainteresowanego komendanta Biuro Okręgu. Niezbędne do tego jest także przedstawienie numeru i daty rozkazu przyznającego stopień instruktorski.
Zaświadczenie o 3-letnim stażu należy załączyć do formularza zgłoszeniowego do Kuratorium Oświaty, a także wymagane jest, aby komendant miał je przy sobie podczas prowadzenia wypoczynku.

Rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
MEN o kierownikach wypoczynku

Informacja o kontach bankowych HAL 2015

Informujemy, że Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZHR zmienił zasady dotyczące prowadzenia i zakładania kont bankowych na akcję HAL 2015. Wszystkie obozy i kolonie mają obowiązek
otworzyć konto bankowe.

Wniosek o założenie konta oraz szczegółowe informacje dostępne tutaj

Ponadto wydane karty debetowe powinny być zwrócone do Kasy Okręgu po zakończeniu obozu.

Okręgówka nr 148 z dn. 25.02.2015 r.

Rozliczenie Harcerskiej Akcji Zimowej 2015 dobiega końca, w związku z tym przypominamy najważniejsze terminy. Warto też już teraz zapoznać się z harmonogramem Harcerskiej Akcji Letniej 2015.

1Ogłaszamy nowe godziny pracy biura:

Poniedziałek, piątek: 9:00 – 14:00
Wtorek, środa, czwartek: 12:00 – 20:00
Przez następne trzy miesiące sprawami bieżącymi Okręgu zajmować się będzie Anna Sokólska.
Ponadto zmiany pracy kasy:
poniedziałek, piątek: 8 – 14; wtorek, czwartek 17:00 – 20:00

2. Przypomnienie najważniejszych bieżących terminów rozliczania HAZ 2015:

  • od 2 marca 2015 - odbiór środków pozostałych na koncie (w godzinach otwarcia kasy).
  • 29 marca 2015 – ostateczny termin poprawiania dokumentacji HAZ
  • Ostatni tydzień marca oraz pierwszy tydzień kwietnia - zwrot części kosztów administracyjnych: zwrot 2%, jeśli zimowisko zostało rozliczone w terminie; zwrot 1% jeśli zimowisko zostało rozliczone max. tydzień po terminie; brak zwrotu, jeśli zimowisko zostało rozliczone później niż tydzień po terminie. W godzinach otwarcia kasy.

W sprawie rozliczeń prosimy kontaktować się z Edytą Czaplą haz.mazowsze@gmail.com

3. Można już odbierać 1% w biurze Okręgu. Na stronie zamieszczony jest wykaz kwot jednostek oraz warunki odbioru.

4. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem HAL 2015 – pierwszy termin jest do 15 marca,    czyli wstępne zgłoszenie wyjazdów do Okręgu za pośrednictwem internetowego                  FORMULARZA ZGŁASZANIA

Ponadto jest już dostępna nowa karta uczestnika oraz karta uczestnika dorosłego! Stare karty są jeszcze uznawane, ale preferowane są nowe, wygodniejsze.

Wiele z Was zadaje nam pytania o możliwość pełnienia funkcji komendanta przez instruktorki
i instruktorów w stopniu przewodnika. W tej chwili wyjaśniamy kwestię zaliczania trzyletniego stażu opiekuńczo-wychowawczego w rozmowach z Kuratorium Oświaty. Jak tylko uda nam się ostatecznie wyjaśnić wszelkie wątpliwości, natychmiast przedstawimy Wam kompletną informację na ten temat.